Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2018 4 7 484 7 498 14 0,2
2019 1 1 602 1 611 10 0,6
2 3 410 3 388 -23 -0,7
3 5 045 5 075 30 0,6
Verksamhetens kostnader totalt 2018 4 36 865 36 875 10 0,0
2019 1 9 304 9 311 7 0,1
2 19 149 19 111 -38 -0,2
3 28 395 28 431 36 0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2018 4 16 731 16 727 -4 0,0
2019 1 17 633 17 659 26 0,1
2 18 026 18 032 7 0,0
3 18 739 18 748 9 0,0
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2018 4 15 361 15 376 15 0,1
2019 1 4 135 4 090 -45 -1,1
2 8 229 8 226 -4 0,0
3 12 269 12 264 -5 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2018 4 14 716 14 721 5 0,0
2019 1 3 759 3 755 -4 -0,1
2 7 866 7 860 -6 -0,1
3 11 771 11 763 -8 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2018 4 3 856 3 856 0 0,0
2019 1 3 934 3 934 0 0,0
2 4 225 4 225 0 0,0
3 4 299 4 299 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/04/ktan_2019_04_2020-02-05_rev_001_sv.html