Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2009

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i februari

Den säsongrensade produktionen sjönk med 0,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 11 procent från februari 2008. Enligt de ursprungliga serierna var produktionen 11,3 procent mindre än i februari året innan. I februari år 2009 fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Enligt de reviderade uppgifterna minskade den säsongrensade produktionen i januari med 2,6 procent från månaden innan (tidigare -1,8%). Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 11 procent (tidigare -9,8%) och den ursprungliga serien med 12,7 procent (tidigare -11,5%) från januari år 2008.

Produktionens volym 2003-2009, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha minskat med något under fem procent från februari året innan. Förädlingen minskade med 21 procent och tjänsterna med något under sex procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

 

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 7.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2009/02/ktkk_2009_02_2009-05-07_tie_001_sv.html