Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.7.2009

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i april

Den säsongrensade produktionen minskade med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 9,2 procent från april 2008. April år 2009 hade två arbetsdagar mindre än föregående år. Enligt de ursprungliga serierna var produktionen 11,2 procent mindre än i april året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen i mars med 8,2 procent (tidigare -10,9%) och den ursprungliga serien med 5,6 procent (tidigare -11,1%) från mars år 2008. Revideringen berodde främst på avstämning av kvartalsräkenskaperna. Dessutom reviderades källmaterialet uppåt i fråga om flera näringsgrenar, i synnerhet när det gäller fabriksindustrin och övriga tjänster.

Produktionens volym 2003-2009, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med något under två procent från april året innan. Förädlingen minskade med något under 17 procent och tjänsterna med sex procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2009/04/ktkk_2009_04_2009-07-08_tie_001_sv.html