Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.10.2010

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli jämfört med året innan

Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade produktionen med 4,6 procent från motsvarande månad året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 0,2 procent från föregående månad. Enligt de reviderade uppgifterna ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen i juni med 5,5 procent (tidigare 5,1 %) från juni år 2009. Revideringen berodde på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna.

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med 10 procent från juli året innan. Förädlingen ökade med sju procent och tjänsterna med tre procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2010, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2010/07/ktkk_2010_07_2010-10-08_tie_001_sv.html