Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2011

Produktionen inom samhällsekonomin fortsatte öka rejält i december 2010

Den säsongrensade produktionen ökade i december med 0,6 procent från föregående månad. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade produktionen med 7,2 procent från motsvarande månad året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november ökade också enligt de reviderade uppgifterna med 7,5 procent från november året innan.

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med 19 procent från december året innan. Förädlingen ökade med 16 procent och tjänsterna med något under fyra procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Produktionens prognostiserade utveckling under fjärde kvartalet 2010

Den säsongrensade produktionen förutses ha ökat med 2,5 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade produktionen med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2010, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2010/12/ktkk_2010_12_2011-02-15_tie_001_sv.html