Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -1,4 1,5 -0,7 0,0 -1,1 -0,5 -0,1 -0,0
Föregående publicering 2,3 -1,2 0,5 1,3 -0,8 -1,5 2,6 -0,0
Senaste publicering 1,8 -0,8 0,4 1,0 -0,6 -1,6 2,5 -0,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) 3,2 -2,3 1,1 1,0 0,5 -1,1 2,6 -0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -1,2 0,7 -0,5 1,4 -1,2 -1,2 -0,9 0,5
Föregående publicering 1,1 -2,3 -0,5 3,2 -0,2 -1,1 1,4 0,5
Senaste publicering 0,9 -2,0 -0,5 2,8 -0,3 -1,1 1,6 0,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) 2,1 -2,7 0,0 1,4 0,9 0,1 2,5 0,0

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 1,1 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,4 -0,0

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2015 augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2015/08/ktkk_2015_08_2015-10-15_rev_001_sv.html