Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,7 0,0 -1,1 -0,5 -0,1 -0,0 -2,7 -0,7
Föregående publicering -0,5 0,3 0,2 -0,4 -0,0 0,2 -0,6 -0,7
Senaste publicering -0,5 0,3 0,3 -0,4 -0,0 0,2 -0,5 -0,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,2 0,3 1,4 0,1 0,1 0,2 2,2 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -0,5 1,4 -1,2 -1,2 -0,9 0,5 -2,1 -2,6
Föregående publicering -0,3 0,5 0,6 0,2 -0,4 -0,0 -1,3 -2,6
Senaste publicering -0,3 0,5 0,7 0,2 -0,5 -0,1 -1,1 -1,6
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,2 -0,9 1,9 1,4 0,4 -0,6 1,0 1,0

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,5 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,8 0,1

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2015 oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. oktober 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2015/10/ktkk_2015_10_2015-12-15_rev_001_sv.html