Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2015M07 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 2016M01 2016M02
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,0 -2,7 -0,7 -0,3 -0,4 -0,2 0,2 -0,3
Föregående publicering 0,1 -0,4 -0,2 -0,3 0,3 0,6 0,3 -0,3
Senaste publicering 0,2 -0,4 -0,1 -0,3 0,2 0,7 0,1 0,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,2 2,3 0,6 0,0 0,6 0,9 -0,1 0,8
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 0,5 -2,1 -2,6 -1,8 -0,5 0,6 1,0 0,6
Föregående publicering 1,1 0,3 -0,3 -0,7 0,3 2,1 1,2 0,6
Senaste publicering 1,1 0,3 -0,2 -0,7 0,2 2,2 0,9 1,9
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,6 2,4 2,4 1,1 0,7 1,6 -0,1 1,3

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,5 0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,1 0,4

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2016 mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2016/03/ktkk_2016_03_2016-05-13_rev_001_sv.html