Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 2016M01 2016M02 2016M03
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -2,7 -0,7 -0,3 -0,4 -0,2 0,2 -0,3 -0,4
Föregående publicering -0,4 -0,1 -0,3 0,2 0,7 0,1 0,5 -0,4
Senaste publicering -0,3 -0,2 -0,2 0,2 0,6 0,1 0,5 -0,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 2,4 0,5 0,1 0,6 0,8 -0,1 0,8 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -2,1 -2,6 -1,8 -0,5 0,6 1,0 0,6 0,7
Föregående publicering 0,3 -0,2 -0,7 0,2 2,2 0,9 1,9 0,7
Senaste publicering 0,4 -0,3 -0,7 0,2 2,1 0,9 2,0 1,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) 2,5 2,3 1,1 0,7 1,5 -0,1 1,4 0,6

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,5 0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,1 0,5

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2016 april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2016/04/ktkk_2016_04_2016-06-15_rev_001_sv.html