Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2016M04 2016M05 2016M06 2016M07 2016M08 2016M09 2016M10 2016M11
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -1,0 -0,6 -0,1 0,5 -1,2 0,0 0,1 -0,3
Föregående publicering -0,1 0,0 0,3 0,1 -0,4 0,6 0,4 -0,3
Senaste publicering -0,1 0,0 0,3 0,1 -0,4 0,6 0,3 0,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,9 0,6 0,4 -0,4 0,8 0,6 0,2 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -0,4 -0,3 0,5 1,5 -0,1 1,5 2,1 1,6
Föregående publicering 0,7 1,0 1,0 1,2 0,7 1,8 2,6 1,6
Senaste publicering 0,7 1,0 1,0 1,2 0,7 1,8 2,3 2,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,1 1,3 0,5 -0,3 0,8 0,3 0,2 0,5

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,9 0,3

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2016 december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2016/12/ktkk_2016_12_2017-02-14_rev_001_sv.html