Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2016M07 2016M08 2016M09 2016M10 2016M11 2016M12 2017M01 2017M02
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,5 -1,2 0,0 0,1 -0,3 -0,2 0,5 -0,1
Föregående publicering 0,4 -0,4 0,5 -0,1 -0,0 0,3 1,2 -0,1
Senaste publicering 0,4 -0,4 0,5 -0,1 -0,0 0,3 1,5 -0,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,1 0,8 0,5 -0,2 0,3 0,5 1,0 -0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 1,5 -0,1 1,5 2,1 1,6 1,0 2,4 3,0
Föregående publicering 1,5 1,0 1,8 1,6 1,2 1,0 3,7 3,0
Senaste publicering 1,5 1,0 1,8 1,7 1,2 1,0 4,3 2,8
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,0 1,1 0,3 -0,4 -0,4 0,0 1,9 -0,2

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,9 0,4

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2017 mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2017/03/ktkk_2017_03_2017-05-16_rev_001_sv.html