Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2017M04 2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,7 -0,2 -1,5 0,2 -0,7 0,5 -0,4 0,4
Föregående publicering 0,5 0,5 -0,3 0,4 -0,3 0,5 0,0 0,4
Senaste publicering 0,6 0,5 -0,2 0,4 -0,3 0,5 0,2 0,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,1 0,7 1,3 0,2 0,4 0,0 0,6 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 3,8 2,5 -0,5 3,1 2,7 3,8 2,6 3,5
Föregående publicering 4,0 4,6 3,2 3,4 3,2 3,4 3,2 3,5
Senaste publicering 4,0 4,6 3,3 3,4 3,2 3,5 3,5 4,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,2 2,1 3,8 0,3 0,5 -0,3 0,9 0,8

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,0 0,6

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2017 december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2017/12/ktkk_2017_12_2018-02-14_rev_001_sv.html