Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11 2017M12
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,2 -1,5 0,2 -0,7 0,5 -0,4 0,4 -0,1
Föregående publicering 0,5 -0,2 0,4 -0,3 0,5 0,2 0,7 -0,1
Senaste publicering 0,3 -0,3 0,3 -0,3 0,4 0,1 0,6 0,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,5 1,2 0,1 0,4 -0,1 0,5 0,2 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 2,5 -0,5 3,1 2,7 3,8 2,6 3,5 3,6
Föregående publicering 4,6 3,3 3,4 3,2 3,5 3,5 4,3 3,6
Senaste publicering 4,0 2,7 2,5 2,4 2,5 2,5 3,1 2,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,5 3,2 -0,6 -0,3 -1,3 -0,1 -0,4 -0,9

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,0 0,5

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. januari 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/01/ktkk_2018_01_2018-03-16_rev_001_sv.html