Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11 2017M12 2018M01
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -1,5 0,2 -0,7 0,5 -0,4 0,4 -0,1 0,0
Föregående publicering -0,3 0,3 -0,3 0,4 0,1 0,6 0,1 0,0
Senaste publicering -0,3 0,3 -0,2 0,4 -0,0 0,6 0,3 0,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,2 0,1 0,5 -0,1 0,4 0,2 0,4 0,7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -0,5 3,1 2,7 3,8 2,6 3,5 3,6 0,9
Föregående publicering 2,7 2,5 2,4 2,5 2,5 3,1 2,7 0,9
Senaste publicering 2,6 2,4 2,4 2,5 2,3 3,0 2,9 2,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) 3,1 -0,7 -0,3 -1,3 -0,3 -0,5 -0,7 1,3

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,1 0,6

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/02/ktkk_2018_02_2018-04-13_rev_001_sv.html