Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11 2017M12 2018M01 2018M02
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,2 -0,7 0,5 -0,4 0,4 -0,1 0,0 -0,1
Föregående publicering 0,3 -0,2 0,4 -0,0 0,6 0,3 0,7 -0,1
Senaste publicering 0,2 -0,2 0,6 -0,1 0,6 0,3 0,6 0,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 3,1 2,7 3,8 2,6 3,5 3,6 0,9 2,4
Föregående publicering 2,4 2,4 2,5 2,3 3,0 2,9 2,2 2,4
Senaste publicering 2,3 2,3 2,7 2,4 3,0 2,9 2,0 2,4
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,8 -0,4 -1,1 -0,2 -0,5 -0,7 1,1 0,0

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,0 0,5

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/03/ktkk_2018_03_2018-05-15_rev_001_sv.html