Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2017M11 2017M12 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,4 -0,1 0,0 -0,1 0,6 -0,9 0,7 -0,3
Föregående publicering 0,7 0,4 0,6 -0,1 1,0 -0,5 0,7 .
Senaste publicering 0,7 0,5 0,6 -0,1 1,1 -0,6 0,8 -0,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,3 0,6 0,6 0,0 0,5 0,3 0,1 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 3,5 3,6 0,9 2,4 3,1 1,8 3,4 3,0
Föregående publicering 3,1 3,2 2,3 2,6 4,2 2,6 3,4 .
Senaste publicering 2,8 3,0 2,2 2,4 4,1 2,6 3,5 3,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,7 -0,6 1,3 0,0 1,0 0,8 0,1 0,0

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,1 0,6

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Ida Peltonen 029 551 3334, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/06/ktkk_2018_06_2018-08-14_rev_001_sv.html