Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,6 -0,2 -0,3 0,5 -0,2 -0,3 -0,3 0,6
Föregående publicering 0,5 -0,2 0,2 -0,4 0,9 0,2 -0,2 0,6
Senaste publicering 0,9 -0,4 -0,2 -0,4 1,6 -0,7 0,7 0,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,3 -0,2 0,1 -0,9 1,8 -0,4 1,0 -0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 3,2 2,9 1,8 2,7 1,5 1,7 1,1 2,8
Föregående publicering 2,7 2,0 1,7 0,8 1,4 2,1 0,9 2,8
Senaste publicering 1,7 0,9 0,0 -0,8 0,7 1,4 1,5 1,8
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,5 -2,0 -1,8 -3,5 -0,8 -0,3 0,4 -1,0

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,9 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,5 0,3

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2019 maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2019/05/ktkk_2019_05_2019-07-16_rev_001_sv.html