Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,8 0,5 -0,4 -0,6 0,3 -0,4 0,9 0,4
Föregående publicering 0,4 0,6 -0,9 -0,3 -0,2 0,5 0,0 0,4
Senaste publicering 0,3 0,7 -0,7 -0,4 -0,4 0,6 0,6 -0,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,1 0,2 -0,3 0,2 -0,7 1,0 -0,3 -0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 1,7 2,5 0,8 1,5 2,3 0,5 1,7 1,0
Föregående publicering 1,7 2,2 1,3 0,6 0,1 0,7 1,4 1,0
Senaste publicering 1,6 2,2 1,4 0,6 -0,1 0,9 2,2 1,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,1 -0,3 0,6 -0,9 -2,4 0,4 0,5 0,2

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,2 0,4

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2020/03/ktkk_2020_03_2020-05-15_rev_001_sv.html