Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,4 0,9 0,4 -1,7 -2,1 -0,7 0,9 0,9
Föregående publicering 0,8 -1,1 -0,6 -2,4 -1,6 -0,5 1,5 0,9
Senaste publicering 0,9 -0,7 -0,5 -2,1 -1,6 -0,5 1,6 1,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,3 -1,6 -0,9 -0,4 0,5 0,2 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 0,5 1,7 1,0 -2,7 -7,9 -5,5 -4,8 -2,8
Föregående publicering 1,2 1,2 0,3 -4,7 -5,8 -5,5 -4,2 -2,8
Senaste publicering 1,1 1,4 -0,1 -5,1 -5,6 -5,6 -4,4 -2,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,6 -0,3 -1,1 -2,4 2,3 -0,1 0,4 0,1

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,8 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,3 0,4

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2020/08/ktkk_2020_08_2020-10-15_rev_001_sv.html