Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, februari

Konjunkturindikator för produktionen 2020, september

2020
september
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik