Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,4 -1,7 -2,1 -0,7 0,9 0,9 -0,1 -0,8
Föregående publicering -1,2 -2,4 -1,8 -0,3 1,1 2,1 0,1 -0,2
Senaste publicering -1,3 -2,1 -2,0 -0,4 1,5 1,8 0,1 -0,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,7 -0,4 0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 0,8
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 1,0 -2,7 -7,9 -5,5 -4,8 -2,8 -3,3 -3,2
Föregående publicering -0,7 -5,5 -6,3 -6,1 -5,3 -2,7 -3,4 -2,1
Senaste publicering -0,8 -5,7 -6,6 -6,2 -5,2 -2,9 -3,5 -2,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,8 -3,0 1,3 -0,7 -0,4 -0,1 -0,2 1,1

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,3 0,3

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. oktober 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2020/10/ktkk_2020_10_2020-12-15_rev_001_sv.html