Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,8 0,2 0,6 -0,8 1,0 0,3 -0,6 1,9
Föregående publicering -0,1 0,4 0,8 -1,0 0,8 -0,1 -0,7 1,9
Senaste publicering -0,1 -0,1 0,8 -0,4 -0,1 0,8 -0,3 1,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,7 -0,3 0,2 0,4 -1,1 0,5 0,3 -0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -3,2 -1,9 -0,4 -1,8 -3,7 -0,6 1,1 6,4
Föregående publicering -1,9 -0,9 0,2 -3,2 -1,1 -1,4 0,1 6,4
Senaste publicering -1,7 -2,1 -1,0 -3,0 -4,1 -1,9 1,9 7,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,5 -0,2 -0,6 -1,2 -0,4 -1,3 0,8 0,7

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,4 0,2

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/05/ktkk_2021_05_2021-07-15_rev_001_sv.html