Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2020M10 2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,2 0,6 -0,8 1,0 0,3 -0,6 1,9 0,4
Föregående publicering -0,1 0,8 -0,4 -0,1 0,8 -0,3 1,7 0,4
Senaste publicering -0,5 1,2 0,1 0,0 0,1 -0,6 2,2 0,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,7 0,6 0,9 -1,0 -0,2 0,0 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -1,9 -0,4 -1,8 -3,7 -0,6 1,1 6,4 9,0
Föregående publicering -2,1 -1,0 -3,0 -4,1 -1,9 1,9 7,1 9,0
Senaste publicering -3,6 -1,3 -1,3 -2,6 -2,3 0,7 7,0 8,9
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,7 -0,9 0,5 1,1 -1,7 -0,4 0,6 -0,1

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,4 0,2

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/06/ktkk_2021_06_2021-08-17_rev_001_sv.html