Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05 2021M06
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,6 -0,8 1,0 0,3 -0,6 1,9 0,4 0,8
Föregående publicering 1,2 0,1 0,0 0,1 -0,6 2,2 0,5 0,8
Senaste publicering 1,3 0,2 -0,2 0,1 -0,3 1,8 0,6 1,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,7 1,0 -1,2 -0,2 0,3 -0,1 0,2 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -0,4 -1,8 -3,7 -0,6 1,1 6,4 9,0 9,7
Föregående publicering -1,3 -1,3 -2,6 -2,3 0,7 7,0 8,9 9,7
Senaste publicering -1,6 -0,1 -3,0 -2,7 0,7 5,8 7,9 9,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,2 1,7 0,7 -2,1 -0,4 -0,6 -1,1 -0,6

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,4 0,2

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Janne Eskelinen 029 551 2316, Eveliina Heinänen 029 551 3436, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/07/ktkk_2021_07_2021-09-15_rev_001_sv.html