Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05 2021M06 2021M07 2021M08
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 1,0 0,3 -0,6 1,9 0,4 0,8 0,2 0,3
Föregående publicering -0,2 0,2 -0,3 1,7 0,7 1,0 0,0 0,3
Senaste publicering -0,2 0,2 -0,3 1,7 0,6 1,1 -0,2 0,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,2 -0,1 0,3 -0,2 0,2 0,3 -0,4 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -3,7 -0,6 1,1 6,4 9,0 9,7 5,5 4,6
Föregående publicering -3,1 -2,6 0,8 6,2 8,3 8,7 5,3 4,6
Senaste publicering -3,1 -2,5 0,7 6,3 8,4 8,6 4,6 4,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,6 -1,9 -0,4 -0,1 -0,6 -1,1 -0,9 -0,3

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,3 0,2

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Janne Eskelinen 029 551 2316, Eveliina Heinänen 029 551 3436, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/09/ktkk_2021_09_2021-11-16_rev_001_sv.html