Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Månadsgrafen över totalproduktionen ändrar namn till konjunkturindikator för produktionen

Månadsgrafen över totalproduktionen revideras. I fortsättningen kommer statistiken att publiceras under namnet konjunkturindikator för produktionen. Beräkningen har harmoniserats med beräkningsmetoden för produktionen i kvartalsräkenskaperna och utvecklingsarbetet pågår under år 2008.

Vid beräkningen av näringsgrensuppgifter har man gått över till att i första hand använda värdeuppgifter som deflateras genom att som jämförelsepunkt använda medelpriser för det föregående året. På detta sätt erhålls volymsiffror till föregående års priser där det föregående året alltid är basår. Med hjälp av volymförändringarna till det föregående årets priser kedjas, med användning av den s.k. annual overlap-metoden, den fortlöpande volymserien enligt priserna för referensåret 2000, som sedan publiceras som konjunkturindikator för produktionen. Den här metoden motsvarar kvartalsräkenskapernas deflaterings- och kedjningsförfarande för produktionen.

Källmaterialen vid beräkningen av konjunkturindikatorn för produktionen har utökats betydligt och beräkningen genomförs på en mer detaljerad nivå än tidigare (näringsgrensindelningens 2-siffernivå). Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster.


Senast uppdaterad 5.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/ktkk_2008-05-05_uut_001_sv.html