Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nivåförändring i säsongrensningen

Den säsongrensade tidsserien och trendtidsserien för produktionen och vissa andra ekonomiska aktiviteter har förändrats betydligt i samband med offentliggörandet för oktober när det gäller åren 2008 och 2009, vilket påverkar förändringsprocenten från föregående månad. Orsakerna till förändringen anges i ett separat meddelande:
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.


Senast uppdaterad 5.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/ktkk_2010-02-05_uut_001_sv.html