Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2009

Transporterad godsmängd inom lastbilstrafiken minskade kraftigt under första kvartalet 2009

Varutransportvolymen med lastbil inom inrikes vägtrafiken minskade med 29 procent under det första kvartalet 2009 jämfört med motsvarande period år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över inrikes varutransporter med finska lastbilar. I januari-mars 2009 uppgick varutransporterna med lastbil till totalt 67 miljoner ton. Volymen av jordmaterial uppgick till 14 miljoner ton och av andra varor till 53 miljoner ton.

Under det första kvartalet år 2009 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 5 892 miljoner tonkilometer, av vilket 357 miljoner tonkilometer inom firmabilstrafiken och 5 534 miljoner inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet minskade med 18 procent från motsvarande period år 2008. Inom firmabilstrafiken minskade transportarbetet med 20 procent och inom den tillståndspliktiga, dvs. yrkesmässiga trafiken med 18 procent från motsvarande period året innan. När det gäller transportarbetet stod den yrkesmässiga trafiken för 94 procent.

Lastbilarnas trafikarbete, dvs. antalet körkilometer, uppgick till sammanlagt 540 miljoner kilometer, av vilket 139 miljoner kilometer inom den privata trafiken och 401 kilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Den yrkesmässiga trafikens andel av det totala trafikarbetet var 74 procent.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Statistiken över varutransporter med finska lastbilar, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, Kaisa Holm (09) 1734 2556, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/01/kttav_2009_01_2009-05-22_tie_001_sv.html