Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.8.2009

Varutransporter med lastbil minskade under april-juni

Under andra kvartalet år 2009 minskade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 23 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer minskade med 25 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik. Under april–juni år 2009 transporterades totalt 79 miljoner ton gods med lastbilar. Transporterna av jordmaterial uppgick till 36 miljoner ton och transporterna av andra varor till totalt 43 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 5 231 miljoner tonkilometer.

Under januari–juni år 2009 uppgick varutransporterna med lastbilar till totalt 146 miljoner ton och lastbilstrafikens transportarbete till totalt 11 123 miljoner tonkilometer. Varutransportvolymen minskade med 26 procent och transportarbetet med 21 procent jämfört med motsvarande period året innan. Varutransporterna har minskat särskilt inom industri- och byggbranschen. Däremot har transporterna inom handeln ökat något.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2/2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/02/kttav_2009_02_2009-08-21_tie_001_sv.html