Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.12.2021

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade något under tredje kvartalet 2021

Under tredje kvartalet 2021 transporterades 68 miljoner ton gods med lastbil, dvs. 1 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 17 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under tredje kvartalet 2021 var transportarbetet för lastbilarna 7,7 miljarder tonkilometer, dvs. 15 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 95 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 5 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (152,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2021/03/kttav_2021_03_2021-12-15_tie_001_sv.html