Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2007

Priserna på möbler i Finland i nivå med europeiskt genomsnitt

Priserna på möbler som hushållen köper ligger i Finland i nivå med europeiskt genomsnitt. I Europa varierar prisnivån betydligt mellan olika länder. Medeltalet sänks isynnerhet av EU:s nya medlemsländer och kandidatländer. Undersökningen omfattade ungefär 140 varor, bl.a. köks-, sovrums- och vardagsrumsmöbler samt andra möbler i hemmet. När man ser till hela Europa är möblernas genomsnittliga andel av hushållens konsumtionsutgifter 2,5 procent.

Prisnivån för möbler som köps av hushåll i de europeiska länderna år 2005, EU25=100

Små prisfluktuationer mellan de gamla EU-länderna (EU-15)

I undersökningen hade EFTA-landet Island de klart högsta priserna i Europa. Skillnaderna i prisen på möbler är minst i EU-15-länderna, vilket är ett tecken på en god utveckling av marknadsintegrationen. På motsvarande sätt uppkommer de största prisskillnaderna inom hela EU (EU-27-länderna) samt de nya medlemsländerna.

Prisjämförelsen omfattade både internationella märkesvaror och nationellt kända varumärken. Likaså jämförde man produkter vilkas status och kvalitetsnivå är lägre än ovan.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, tre kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM) och Turkiet) och 3 EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). Resultaten beskrivs mera omfattande i publikationen nummer 44/2007 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen:
Eurostats publikation

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Arja Seittenranta (09) 1734 3518, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2005/kvhv_2005_2007-06-08_tie_002_sv.html