Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2007

Läkemedelspriserna i Finland 11 procent högre än i genomsnitt i Europa

Enligt en jämförelse av läkemedelpriser hösten 2005 ligger konsumentpriserna i Finland över EU-genomsnittet. De nordiska länderna, med undantag för Sverige, skiljer sig från mängden som dyra länder. Läkemedelspriserna på Island är de näst dyraste i hela Europa. På Island är prisnivån rentav 60 procent högre än i EU i genomsnitt. I Finland ligger prisnivån för läkemedel 11 procent över genomsnittet i EU-länderna. Prisnivån varierar betydligt mellan olika länder i Europa. När man ser till hela Europa är läkemedlens genomsnittliga andel av hushållens konsumtionsutgifter 1,3 procent.

Priserna i undersökningen representerar faktiska priser på läkemedel. En del av medicinkostnaderna täcks ofta via det nationella socialskyddssystemet och hushållen behöver då betala bara en del av priset. Undersökningsresultaten visar således den totala prisnivån i de olika länderna och kan därför inte användas för att beskriva de enskilda priser som konsumenterna betalar för läkemedel. Undersökningen omfattar både originalläkemedel och generiska läkemedel (kopior). Av alla 181 mediciner i undersökningen var 75 procent originalläkemedel, medan 25 procent representerade generika.

Prisnivån för läkemedel i de europeiska länderna år 2005, EU25=100

EFTA-länderna dyrast, de nya EU-medlemsländerna och kandidatländerna billigast

Enligt undersökningen är prisnivån högre än det europeiska genomsnittet i EFTA-länderna Schweiz och Island. I Schweiz är prisnivån nästan dubbelt högre jämfört med genomsnittet i EU25-länderna. De gamla EU15-länderna, inklusive Finland, är jämnt fördelade kring EU-genomsnittet. Prisnivån i Finland är 11 procent högre än genomsnittet, medan den i t.ex. Sverige är 5 procent lägre. Medeltalet sänks av EU:s nya medlemsländer och kandidatländer.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, tre kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM) och Turkiet) och 3 EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). Resultaten beskrivs mera omfattande i publikationen nummer 45/2007 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen:
Eurostats publikation

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Arja Seittenranta (09) 1734 3518, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2005/kvhv_2005_2007-06-08_tie_003_sv.html