Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2015

Stora skillnader i de europeiska ländernas konsumentpriser år 2014

Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2014. Prisnivån i Schweiz och Norge översteg EU-genomsnittet med omkring 50 procent. Av de europeiska länderna hade Makedonien den lägsta prisnivån och där var priserna under hälften av EU-genomsnittet. Av EU-medlemsländerna var det dyrast i Danmark och förmånligast i Bulgarien. Av euroländerna var Finland, Irland och Luxemburg de dyraste, medan Slovakien var det förmånligaste. Uppgifterna baserar sig på europeiska statistikbyrån Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2014, EU28=100

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2014, EU28=100

Resultaten presenteras mera omfattande i en publikation i serien Statistics Explained som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen: Eurostats publikation


Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2014/kvhv_2014_2015-06-22_tie_001_sv.html