Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2018

Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2017

Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2017. Prisnivån på Island översteg EU-genomsnittet med 66 procent. Av de europeiska länderna hade Makedonien och Bulgarien den lägsta prisnivån och där var priserna under hälften av EU-genomsnittet. Av EU-medlemsländerna var det dyrast i Danmark och förmånligast i Bulgarien. Av euroländerna var Luxemburg, Irland och Finland de dyraste, medan Litauen var det förmånligaste. Uppgifterna baserar sig på europeiska statistikbyrån Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2017, EU28=100

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2017, EU28=100

Databastabellen på Statistikcentralens webbplats baserar sig på kalkyler utgående från OECD:s material. Den hänvisar till annan tidpunkt och landsgrupp än publikationen och tabellbilagan här, vilket förklarar skillnaden i siffrorna.


Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2017/kvhv_2017_2018-06-20_tie_001_sv.html