Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Statistiken över sjötrafik produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.

Statistiken finns i fortsättningen på Traficoms webbplats. Tidigare publikationer finns tillgängliga på Trafikledsverkets (f.d. Trafikverkets) webbplats. Tabellerna med statistik över sjötrafiken finns också tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas (Utrikes sjöfart, Inrikes sjöfart, Kanaltrafik).


Senast uppdaterad 17.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inrikes sjötrafik [e-publikation].
ISSN=2670-1960. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvliik/kvliik_2019-01-17_uut_001_sv.html