Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Läkemedel och ersättningsrättigheter

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Läkemedel och ersättningsrättigheter
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen. Statistiken över specialersättningsrättigheter och de sjukdomar som berättigar till specialersättning ger en synnerligen god överblick över sjukdomsförekomsten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, sjukförsäkring, läkemedelsersättningar, läkemedel, mediciner, sjukdomar, sjuklighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Läkemedel och ersättningsrättigheter [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkoik/index_sv.html