Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.12.2006

Förbättrad lönsamhet inom bankverksamheten

Under januari-september år 2006 uppgick de finländska bankernas omsättning till totalt 7 430 miljoner euro, dvs. 35 procent mer än under motsvarande period året innan. Bankernas rörelsevinst ökade under de tre första kvartalen med 57 procent från motsvarande period året innan och var 2 053 miljoner euro.

Finansnettot steg till 2 196 miljoner euro. Ökningen av finansnettot under januari-september var sålunda 11 procent. Också andra intäktsposter som nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamhet samt övriga intäkter av affärsverksamheten ökade snabbt. Däremot var ökningen av många utgiftsposter mer moderat. T.ex. förvaltningsutgifterna var 4 procent högre än under januari-september år 2005. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar.

De inhemska bankernas rörelsevinst/omsättning % kumulativt efter kvartal åren 2001-2006

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-30.9.2006, Monetära finansinstitut 3:e kvartalet 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2006/03/llai_2006_03_2006-12-12_tie_001_sv.html