Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 20.6.2007

Bankernas finansnetto fortsatte att öka

De inhemska bankernas finansnetto ökade under det första kvartalet år 2007 med 27 procent jämfört med motsvarande tidpunkt år 2006. Finansnettot steg därmed till 845 miljoner euro. Också provisionsintäkterna och intäkterna från investeringarna i form av eget kapital ökade snabbt. Däremot minskade nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamhet jämfört med det första kvartalet år 2006. Orsaken till nedgången var den ovanligt höga jämförelsenivån under det första kvartalet år 2006.

Rörelsevinsten för det första kvartalet år 2007 var 88 procent större än året innan. Den ovanligt stora tillväxten beror på försäljningsvinsten av aktier, av engångsnatur, vid ett företagsarrangemang. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal fr.o.m. år 2001, %

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.3.2007, Monetära finansinstitut 1:a kvartalet 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2007/01/llai_2007_01_2007-06-20_tie_001_sv.html