Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2007, 4:e kvartalet

2007
4:e kvartalet
Offentliggöranden