Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden