Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.10.2008

De inhemska bankernas finansnetto ökade under januari-juni

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 1 961 miljoner euro under januari-juni år 2008. Finansnettot steg med 19 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot sjönk provisionsintäkterna något från året innan och uppgick till 658 miljoner euro under januari-juni.

Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var under januari-juni 135 miljoner euro. Nettointäkterna för det andra kvartalet var negativa: en förlust på 17 miljoner euro uppstod vid värdepappershandeln och valutaverksamheten. Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 29 miljoner euro under januari-juni. Nästan alla bokfördes under årets andra kvartal.

De inhemska bankernas rörelseresultat var 1 359 miljoner euro under januari-juni, dvs. 27 procent mindre än under motsvarande period året innan. Av rörelseresultatet hänförde sig 490 miljoner till årets andra kvartal. När man jämför rörelseresultatet för januari-juni med resultatet året innan bör man beakta den försäljningsvinst under första kvartalet år 2007 som hänför sig till ett företagsarrangemang. Den försäljningsvinst på omkring en halv miljard euro som bokförts i resultaträkningen under nettointäkter från sådana finansiella tillgångar som kan säljas gör att jämförelsenivån blir hög. Om försäljningsvinsten inte beaktas, ökade bankernas rörelsevinst med fyra procent jämfört med januari-juni året innan.

De inhemska bankernas finansnetto och provisionsintäkter efter kvartal, miljoner euro

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-30.6.2008, Monetära finansinstitut 2:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2008/02/llai_2008_02_2008-10-03_tie_001_sv.html