Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.12.2010

De inhemska bankernas rörelsevinst ökade under tredje kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 700 miljoner euro under tredje kvartalet år 2010. Finansnettot minskade med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal steg finansnettot dock med 13 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Provisionsintäkterna steg något under tredje kvartalet. Ökningen var 2 procent från året innan. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten steg med 17 procent jämfört med tredje kvartalet år 2009. Också när det gäller ränteintäkterna skedde en liten ökning jämfört med året innan.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 114 miljoner euro under tredje kvartalet. Detta är 4 procent mindre än under föregående kvartal och 51 procent mindre än året innan. Värdeminskningsförlusterna har sjunkit efter tredje kvartalet år 2009, då de uppgick till 233 miljoner euro. Den nuvarande nivån är dock fortfarande högre än vad nivån var före år 2008.

Under tredje kvartalet uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 441 miljoner euro, vilket är 5 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 410 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 22 procent från året innan. Till ökningen bidrog i betydande omfattning förändringen av derivatkontraktens värde både bland tillgångar och skulder i balansräkningen. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 8.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2010/03/llai_2010_03_2010-12-08_tie_001_sv.html