Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.12.2012

Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 599 miljoonaa euroa. Rahoituskate laski 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate sen sijaan nousi 45 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Rahoituskatteen supistumista edellisvuodesta selittää lähinnä kotimaisten pankkien korkotuottojen väheneminen. Korkotuotot olivat neljänneksen aikana 1,7 miljardia euroa, mikä on 314 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkotuotot vähenivät 138 miljoonaa euroa. Myös kotimaisten pankkien korkokulut vähenivät. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 1,1 miljardia euroa, mikä on 58 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut vähenivät 323 miljoonaa euroa. Korkokuluista vuoden kolmannella neljänneksellä 400 miljoonaa euroa kohdistui johdannaissopimuksiin ja muihin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin velkoihin.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot olivat vuoden kolmannella neljänneksellä 386 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli vajaat 3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot laskivat vajaat 6 prosenttia. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat neljänneksen lopussa 353 miljoonaa euroa.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin vuoden kolmannella neljänneksellä 104 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 522 miljoonaa euroa, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 17 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 539 miljardia euroa. Taseet kasvoivat vajaat 5 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,1 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (309,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/03/llai_2012_03_2012-12-11_tie_001_fi.html