Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.12.2012

De inhemska bankernas finansnetto minskade under tredje kvartalet 2012 från året innan

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 599 miljoner euro under tredje kvartalet 2012. Finansnettot minskade med 30 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal steg finansnettot dock med 45 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Minskningen av finansnettot från året innan förklaras närmast av en minskning av de inhemska bankernas ränteintäkter. Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,7 miljarder euro, vilket var 314 miljoner euro mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade ränteintäkterna med 138 miljoner euro. De inhemska bankernas räntekostnader minskade också. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 1,1 miljarder euro, vilket var 58 miljoner euro mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade räntekostnaderna med 323 miljoner euro. Av räntekostnaderna under tredje kvartalet hänförde sig 400 miljoner euro till derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel.

De inhemska bankernas provisionsintäkter uppgick under årets tredje kvartal till 386 miljoner euro, vilket var en ökning med något under 3 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk provisionsintäkterna med något under 6 procent. Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var i slutet av kvartalet 353 miljoner euro.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 104 miljoner euro under tredje kvartalet.

Under årets tredje kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 522 miljoner euro, vilket är 7 procent mer än året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 17 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 539 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med något under 5 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,1 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2012/03/llai_2012_03_2012-12-11_tie_001_sv.html