Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.9.2013

Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 11 prosenttia vuoden 2013 toisella neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä 676 miljoonaa euroa. Rahoituskate nousi 11 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen, kasvun edellisvuodesta selittää lähinnä kotimaisten pankkien korkokulujen väheneminen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate nousi 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen muutos neljänneksittäin, milj. euroa

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen muutos neljänneksittäin, milj. euroa

Korkotuotot olivat neljänneksen aikana 1,3 miljardia euroa, mikä on 25 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna korkotuotot pysyivät ennallaan. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 672 miljoonaa euroa, mikä on puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut vähenivät 3 prosenttia. Korkokuluista vuoden toisella neljänneksellä 190 miljoonaa euroa kohdistui johdannaissopimuksiin ja muihin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin velkoihin.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot olivat vuoden toisella neljänneksellä 428 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli vajaat 5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot laskivat vajaat 5 prosenttia. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat neljänneksen lopussa 333 miljoonaa euroa.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin tämän vuoden toisella neljänneksellä 42 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 519 miljoonaa euroa, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 20 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 460 miljardia euroa. Taseet laskivat 14 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,3 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/02/llai_2013_02_2013-09-26_tie_001_fi.html