Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 435 872 157 272 33 661 626 805
1. Personalkostnader 225 192 92 237 17 681 335 110
1.1 Löner och arvoden 178 900 74 936 13 831 267 666
1.2 Personalbikostnader 46 292 17 301 3 850 67 443
2. Övriga administrationskostnader 210 681 65 035 15 980 291 696
2.1 Kontorskostnader 13 356 12 615 1 925 27 896
2.2 IT-kostnader 85 943 33 032 9 745 128 719
2.3 Kommunikationskostnader 10 457 4 041 1 011 15 510
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 12 102 5 327 2 102 19 530
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 1 309 2 631 - 3 940
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 18 696 5 500 1 195 25 392
2.7 Övriga administrativa kostnader 68 817 1 890 1 70 708

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_005_sv.html