Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 30.6.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 769 007 312 571 60 985 1 142 564
1. Personalkostnader 416 720 182 974 32 662 632 356
1.1 Löner och arvoden 330 529 150 429 26 073 507 030
1.2 Personalbikostnader 86 191 32 545 6 589 125 325
2. Övriga administrationskostnader 352 287 129 598 28 323 510 208
2.1 Kontorskostnader 25 469 24 490 3 446 53 405
2.2 IT-kostnader 169 796 65 434 16 703 251 933
2.3 Kommunikationskostnader 19 556 8 066 1 804 29 426
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 21 886 12 451 4 033 38 370
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 1 729 5 243 - 6 972
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 35 378 9 837 2 337 47 551
2.7 Övriga administrativa kostnader 78 474 4 078 - 82 552
“-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_005_sv.html