Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.10.2014

Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 5 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 603 miljoonaa euroa. Rahoituskate laski 5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate laski 8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien korkotuotot ja palkkiotuotot, 2. neljännes

Kotimaisten pankkien korkotuotot ja palkkiotuotot, 2. neljännes

Korkotuotot olivat neljänneksen aikana 1,4 miljardia euroa, mikä on 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkotuotot vähenivät 10 miljoonaa euroa. Myös kotimaisten pankkien korkokulut kasvoivat. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 757 miljoonaa euroa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut kasvoivat 6 prosenttia.

Palkkiotuotot olivat vuoden toisella neljänneksellä 431 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli 1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot laskivat 10 prosenttia.

Kotimaisten pankkien hallintokulut olivat toisella neljänneksellä 605 miljoonaa euroa, mikä on samansuuruinen kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä hallintokulut laskivat 19 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 1037 miljoonaa euroa, mikä on 391 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin ja 283 miljoonaa euroa enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoiton kasvuun vaikutti osuuspankkien saamat kertaluontoiset osakkeiden myyntivoitot. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 475 miljardia euroa. Taseet kasvoivat 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,4 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (285,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tie_001_fi.html