Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.10.2014

De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent under andra kvartalet 2014

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 603 miljoner euro under andra kvartalet 2014. Finansnettot minskade med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers ränteintäkter och provisionsintäkter, 2:a kvartal

Inhemska bankers ränteintäkter och provisionsintäkter, 2:a kvartal

Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,4 miljarder euro, vilket är 20 miljoner euro mer än året innan. Från föregående kvartal minskade ränteintäkterna med 10 miljoner euro. De inhemska bankernas räntekostnader ökade också. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 757 miljoner euro, vilket är 13 procent mer än året innan. Från föregående kvartal ökade räntekostnaderna med 6 procent.

Provisionsintäkterna uppgick under årets andra kvartal till 431 miljoner euro, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade provisionsintäkterna med 10 procent.

Under andra kvartalet uppgick de inhemska bankernas administrationskostnader till 605 miljoner euro, vilket är lika mycket som året innan. Från föregående kvartal minskade administrationskostnaderna med 19 miljoner euro.

Under andra kvartalet uppgick rörelsevinsten till 1037 miljoner euro, vilket är 391 miljoner euro mer än året innan och 283 miljoner euro mer än under första kvartalet. Andelsbankernas försäljningsvinster av aktier av engångsnatur inverkade på ökningen av rörelsevinsten. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 475 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 3,3 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,4 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tie_001_sv.html