Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 30.9.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 1 116 038 454 202 89 110 1 659 350
1. Personalkostnader 599 884 261 014 47 190 908 088
1.1 Löner och arvoden 479 404 215 595 37 625 732 624
1.2 Personalbikostnader 120 480 45 419 9 565 175 464
2. Övriga administrationskostnader 516 154 193 189 41 919 751 262
2.1 Kontorskostnader 37 852 36 626 5 085 79 562
2.2 IT-kostnader 249 415 99 665 25 072 374 152
2.3 Kommunikationskostnader 29 604 11 962 2 881 44 447
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 31 491 17 661 5 691 54 844
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 3 580 8 088 - 1) 11 668
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 47 887 13 376 3 190 64 453
2.7 Övriga administrativa kostnader 116 324 5 812 - 122 136
1) “-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_005_sv.html